Förbättra och optimera befintlig webshop

Många driver idag en e-handel men behöver hjälp med att förbättra lönsamheten. Vad går att göra ännu bättre så att resultatet på sista raden ökas ytterligare?

Webshopkonsulten erbjuder en kommersiell analys av kampanjer, marknadsföring, kompetenser och försäljningskanaler med fokus på merförsäljning och VINST. Med hjälp av vår ”diamant–vinst-modell” analyseras alla led i er verksamhet. Utfallet levereras i en rapport som innehåller de konkreta åtgärder som behövs genomföras för att öka omsättningen och vinsten. Denna rapport blir ett kraftfullt redskap som er organisation kan nyttja för att optimera och maximera era befintliga system och processer – sånt som ni redan betalar för.

Frågor som vi i denna tjänst bl.a. fokuserar på är:

  • Hur driver man och utvecklar Shop Management Business genom verksamhetsutveckling och utveckling av arbetsprocesser i olika personalgrupper och avdelningar
  • Finns definierade affärsutvecklingsmöjligheter kopplade till säljstyrningsprocesser och Customer Experience?
  • Hur bevakas ROI och KPI? Hur vidtas strukturella och taktiska åtgärder för att uppnå försäljnings- och lönsamhetsresultat.
  • Hur sker planeringen av att driva försäljningen inom ett eller flera områden genom att exponera rätt sortiment, till rätt kund, vid rätt tillfälle, med rätt verktyg och på ett relevant sätt genom att driva merchandisingen för ett eller flera affärsområden för att uppnå uppsatta försäljnings- och konverteringsmål.
  • Hur säkras att alla delar av butiken alltid är säljande, högkonverterande, i linje med marknaden och framhäver era sortimentssatsningar – ”Visual online merchandising”.
  • Hur bidrar leverantörerna till sin egen marknadsföring genom era kanaler?
  • Hur mycket merförsäljning sker via er kundtjänst:
    telefon, mail, orderbekräftelser, nyhetsbrevsanmälningar m.m.?
  • Hur kan ni minimera antalet returer och reklamationer?

Genom vår erfarenhet och de möjligheter som dessa analyser får fram kan vi på Webshopkonsulten ge dig mycket kostnadseffektiva genvägar till högre omsättning och vinst.

Kontakta oss så berättar vi hur.