Starta e-handel

När man tagit beslutet att starta e-handel är det en rad frågor som behöver besvaras och många beslut som skall tas. Allt ifrån rent tekniska frågeställningar till en djungel av olika begrepp och möjliga funktioner.

Skall man själv sätta sig in i alla detaljer är sannolikheten att startsträckan blir onödigt lång och kostsam. Genom att anlita Webshopkonsulten får du en kompetent partner som hjälper dig att genomlysa era processer och att säkerställa att ni får rätt förutsättningar att lyckas med er e-handelssatsning.

Många handlare idag är duktiga på fysiska butikskoncept. På internet är det dock helt andra parametrar som är viktiga att ta hänsyn till för att få kunderna att köpa. Vill man ha en framtidsäkrad webshopslösning som kan växa i takt med organisationens kommande behov gäller det att man gör rätt från början. Viktiga och strategiska beslut skall fattas gällande t.ex. content, konvertering, teknik, innehåll, drift, underhåll och försäljning. Uppgiften kan lätt kännas övermäktig och många upplever att de inte riktigt vet i vilken ände de skall börja. Att då få vägledning av en väletablerad expert i sitt e-handelsprojekt ger trygghet och skapar stora fördelar såväl resursmässigt som ekonomiskt.

Webshopkonsulten förbereder er på vad ni kommer att ställas inför och synliggör hur omfattande projektet kommer att bli avseende resurser och kostnader. Vi kan även driva eller bistå vid förhandlingar i samband med upphandling av t.ex. plattform, design och funktionalitet samt logistik- och betaltjänster m.m. Att ha en objektiv samarbetspartner som ur ett helhetsperspektiv ger relevanta beslutsunderlag gagnar din verksamhet ekonomiskt, tidsmässigt och logistiskt. Vi ser till att du får det du behöver så att du slipper lägga kraft och pengar på onödiga tjänster och funktioner.

Vi erbjuder bl.a.

 • Genomgång av er affärsidé på internet
 • Genomgång av budget för e-handelssatsningen
 • Komplett analys av era förutsättningar för att lyckas inom alla segment samt bistå med insamling av offerter samt förhandling för tjänster liksom försäljning, inköp, marknadsföring, logistik m.m.

Vanliga frågeställningar

 •  Vilken kompetens behövs inom organisationen för att lyckas med projektet? Vilken finns och vilken saknas. Hur får ni den som saknas?
 •  Vad är ett bra domännamn?
 •  Skräddarsytt, köpa färdig e-handelsbutik eller hyra? Vad är för- och nackdelarna med respektive alternativ?
 •  Vilka funktionaliteter bör ingå från början? Vilka skall vara med på sikt?
 •  Vilka olika typer av betallösningar skall man välja?
 •  Vad finns det för olika faktureringsföretag att samarbeta med? Vad skiljer dem åt?
 •  Vilka logistikpartners finns det och hur väljer man?
 •  Hur många produkter behöver ni lägga upp för att ni skall kunna göra en första release?
 •  Hur skall varorna presenteras för att vara mest säljande – kategorisystem?
 •  Hur får ni tag på bildmaterial? Vem eller hur skall era produkter fotas?
 •  Hur mycket kommer det att kosta?
 •  Vad betyder ROI, KPI och konvertering?
 •  Varför skall man skicka nyhetsbrev och hur kundanpassar man dem?
 •  Vilka olika typer av verktyg för nyhetsbrev finns det?
 •  Hur skall man synas på nätet, vilka marknadsföringskanaler är viktiga och vilka kan
  man välja att vänta med?

Kontakta oss för en genomgång för att säkerställa att ditt e-handelsprojekt når uppsatta mål.