Kommersiell Personalutbildning

Öka omsättningen genom befintliga kanaler.

Motiverad och kommersiell medveten personal är en förutsättning för att din e-handelssatsning skall lyckas. Alla kunddialoger och kundkontakter, oavsett om de sker i en direkt säljsituation eller inte, kan påverka försäljningssiffrorna. Verksamheter, där insikt och engagemang kring detta genomsyrar företagets alla led, har stora konkurrensfördelar.

Webshopkonsulten erbjuder medarbetarutbildningar som lyfter personalens inblick i företagets målsättning och ger förståelse i hela organisationen för hur det egna arbetet kan skapa större vinst. Syftet med utbildningen är omedelbar ökad omsättning genom merförsäljning med hjälp av befintlig personal.

Vare sig om kundmötet sker i fysisk butik, hos kundtjänst på telefon, mejl eller chat, i logistikledet, vid varuutlämning eller digitalt, så är det viktigt att personalen tar varje tillfälle i akt till merförsäljning. Hur ökar vi både personal- och kundfokus? Hur drar vi fördelar av de olika avdelningarna internt i detta sammanhang? Hur kan personalen bli mer engagerad och motiverad? Det är viktigt att alla anställda förstår på vilket sätt man som enskild medarbetare är en ytterst viktig pusselbit i en större helhet. Kontinuerlig personaldialog och löpande information är faktorer som avgör om din personal skall känna att de kan påverka resultatet.

Alla avdelningar kan bidra till merförsäljning, t.o.m. logistik!

Webshopkonsulten arbetar med hela företaget, chefer, säljteam samt enskilda medarbetare och har utbildningar med speciell inriktning på bl.a.

  • Kundtjänst
  • Lagerpersonal
  • IT-avdelning
  • Butikspersonal
Vi ser till att dina medarbetare utvecklas i samma takt som din verksamhet och att alla förstår sambanden mellan den egna insatsen och företagets målsättningar.

Kontakta oss idag så hjälper vi dig att skapa en grund för ökad kundfokus och stärkt engagemang hos din personal.