Multi Channel / Omnikanal

E-handel har genom de senaste åren ökat i rusande fart – idag vet de flesta, stora som små, att e-handel är framtiden. En seriös investering i e-handel är ett måste för de företag som enbart har fysiska butiker men som vill fortsätta att vara konkurrenskraftiga.

För att utnyttja e-handelns fulla potential måste den integreras fullt ut med övriga försäljningskanaler, s.k. Multi- eller Omnikanalsförsäljning.

Webshopkonsulten hjälper er att planera, organisera och genomföra nödvändiga förändringar för att möjliggöra detta.

Många tror idag att e-handeln kommer ta över helt på sikt. Forskning tyder dock på att vi människor även fortsättningsvis kommer att uppskatta den upplevelse och service som ett besök i fysisk butik ger. Däremot kommer det att bli allt viktigare att ha tekniska lösningar som stödjer båda försäljningskanaler och som därmed ger ett mervärde för kunderna. I framtiden kommer vi få se en rad innovationer som höjer kundens köpupplevelse i butik. Det kan vara olika erbjudanden som automatiskt presenteras i mobilen när kunden är i, eller i närheten av den fysiska butiken. Man kommer också kunna erbjuda kunden att själv avsluta sitt köp via mobiltelefonen och därmed slipper köa till kassan. Ett annat exempel är att om en vara är slutsåld i butiken kommer möjlighet finnas att direkt på plats kunna beställa via nätet. Köpet avslutas i butik, transaktionen är säkrad och varan leverans till kunden från centrallagret eller från annan butik. Dessa nya lösningar kommer att ge kunden en ännu bättre service och därmed öka lojaliteten och försäljningen.

Fördelar med en väl fungerande multi-/omnikanal är bl.a.

  • Fler avslut i butiken
  • Ökad omsättning
  • Ökad konvertering
  • Bättre kundservice
  • Minskar risken att tappa en kund om butiken inte har rätt modell/färg/storlek i lager
  • Risken att behöva rea ut varor i en kanal som är slutsåld i en annan minimeras. Andel varor som kan säljas till fullpris ökar

Webshopkonsulten hjälper dig att utveckla och implementera rätt multi-/omnikanalstrategi för din verksamhet.

Kontakta oss idag så för att ta reda på hur du bäst nyttjar synergierna mellan fysisk handel och e-handel.