PR och Mediasamarbete

Att synas i media blir allt viktigare i kampen om kunderna men har ofta en dyr prislapp i form av kostsamma annonser och reklamkampanjer. Men det går att få medieutrymme nästan ”gratis”. Webshopkonsulten ger dig de rätta verktygen.

Redaktionella texter har högt marknadsföringsvärde. Artiklar publicerade i de rätta sammanhangen ger fördelar som kan nyttjas både kort- och långsiktigt. Journalister är ofta tacksamma över att få uppslag till artiklar som kan intressera läsarna. Allt handlar om att ha rätt budskap som vid rätt tillfälle presenteras för rätt kontakt i rätt kanal.

Webshopkonsulten har sedan länge ett mycket nära samarbete med journalister i olika sorters medier; från fackpress till mode- och designmagasin till de stora dagstidningarna – både online och off-line. Vi kan kanalerna, har kontakterna och vet hur man skall formulera sig för att få pressens uppmärksamhet.

Vi hjälper er med förslag på konkreta aktiviteter som gör att media vill följa ert företag och som genererar mediautrymme. Vi kan även skriva era pressmeddelanden, formulera officiella uttalanden samt komma med förslag/uppslag på kreativa tävlingar och satsningar m.m. för att skapa omtal.

Kontakta oss idag för att ta reda på hur ditt företag mest kostnadseffektivt kan öka sin närvaro i media.