Okategoriserade

Swish – Hur och varför blir en tjänst framgångsrik?

swish

Superpopulära Swish fortsätter att växa. Foto: TT

Bankappen Swish har blivit en extrem succé i Sverige. Av Sveriges totalt 9,8 miljoner invånare är nu över 3,3 miljoner aktiva användare. I augusti swishade svenskarna över 4 miljarder kronor i 7,3 miljoner transaktioner. Det innebär 408 kronor per person i Sverige i genomsnitt på en månad.

Varför har swish-appen blivit så framgångsrik? Detta händer när en tjänst är enklare samt fungerar bättre än man hade kunnat förvänta sig. Det verkar vara en kombination av ”först ut” och den helt unikt extrema enkelheten i användandet av tjänsten. Detta för tankarna till Klarnas fantastiska resa.
Klarna och swish har en likhet som går ut på att användaren blir klar med sin transaktion utan att hinna stöta på problem eller second thoughts. Från det att man har bestämt sig att köpa en produkt eller betala till någon/något så går det så extremt snabbt och smidigt så man blir glad och nöjd varje gång. Funktionaliteten och tjänsten fyller ett behov som tillfredsställs över kundens förväntan om vad som ens var möjligt. Att alltid leverera över kundens förväntan är oftast ett framgångsrecept oavsett vad det handlar om.

Viktor Ström på DI digital skriver här om Swishs nya satsning på ehandel som snart kommer. Vi är många som ser fram emot det med stor förhoppning.

Nu kliver Swish in i ehandeln

Bankappen Swish har blivit en extrem succé i Sverige. Av Sveriges totalt 9,8 miljoner invånare är nu över 3,3 miljoner aktiva användare. Dessutom, och det är kanske de här siffrorna som verkligen gör den till en succé, swishade svenskarna i augusti över 4 miljarder kronor i 7,3 miljoner transaktioner. Det innebär att om man slår ut det på varje svensk medborgare oavsett ålder så swishade svenskarna i genomsnitt 408 kronor per person i augusti.

”Förhoppningen är ju att alla ska ha Swish, sen är det klart att vissa grupper inte har det och kanske inte vill skaffa det heller. Men vi ser inte att tillväxten avtagit än.”

Men i den här takten tar det ju slut på folk i Sverige snart?

”Ja, då kan man fundera över vad som händer. Nu är det fullt fokus på Sverige men någonstans kanske man måste titta på att vara nåbar i omvärlden också. Man kanske ska samarbeta med andra aktörer, i andra länder”, säger Henrik Bergman, ordförande för Getswish.

Än så länge är det dock fullt fokus på den svenska marknaden. Bolaget Getswish ägs av en rad storbanker i Sverige. Vissa av bankerna har tidigare meddelat att de tänker att börja ta betalt för Swish för privatpersoner men den diskussionen verkar, i all fall för tillfället, inte ligga särskilt högt på dagordningen. Istället är siktet inställt på en ny marknad: Ehandel.

Swish har tagit fram en lösning för att kunna betala med swish när man handlar på nätet. En lösning som alltså gör att man inte behöver använda ett kontokort vid köp på nätet.

”Startskottet går vilken dag som helst nu. Men att vi sätter det i produktion innebär inte att man direkt kommer att kunna handla på nätet. Deltagarna ska ju börja sälja in det också”, säger Henrik Bergman.”

Affärsmässigt kommer Swish för ehandlare fungera så att alla deltagande banker delar på tekniken sen kan de paketera och prissätta den som de själva vill gentemot kunderna. Det är alltså fullt möjligt att två banker tar olika mycket betalt för exakt samma tjänst.

”Det är ett helt nytt sätt att jobba då varumärket nu ska exponeras på ett helt annat sätt än tidigare. Det är också en marknad med mängder av konkurrenter”, säger Henrik Bergman.

http://digital.di.se/artikel/nu-kliver-swish-in-i-ehandeln

 

User Experience (UX), användbarhet. Vad är det egentligen och varför är det viktigt?

laptop-651727_1280
Hur når vi framgång genom att jobba med UX user experience?

Det handlar om att utveckla tjänster och produkter som Kunderna/användarna älskar, vilket leder till önskad nytta för de verksamheter som står bakom tjänsterna/produkterna.

Vi människor är vana vid att tänka enligt det traditionella och naturliga instinktiva sättet:
”man skall behandla sin nästa som man vill bli behandlad själv” eller med andra ord, det vi själva tycker och upplever är det andra människor tycker och upplever.

När det kommer till UX så måste vi tänka om och vända helt ut och in på detta.
Egot får stanna hemma, här gäller det att sätta kunden/användaren i fokus och utgå 100 % från deras beteende, behov, upplevelser, åsikter och agerande.

Det vi själva anser och menar får vi hålla tillbaka på, och ta hänsyn till de fakta vi kan få genom att kontinuerligt analysera allt som händer på målgruppens sida.

Idag kan allt mätas både i digitala säljkanaler men även analogt. Vi måste nu se till att analyserna också används för att implementera slutsatserna.

Det handlar heller inte om vad traditionell detaljhandel brukar göra eller tycker sig veta att man skall eller bör göra, det handlar endast om vad vi kan upptäcka att våra egna kunder/användare tycker och reagerar på. Mer än så, det handlar till och med om hur vi upptäcker att våra användare/kunder behöver ha det för att vi kan uppnå ROI (return on investment) och ROR (return on relationship). ROI är för här och nu, ROR är för långsiktighet.

För mig har UX alltid varit utgångspunkten i mitt retailarbete, både digitalt och analogt. Det har varit det långt innan begreppet hette UX. Förr i tiden sa man ”kunden har alltid rätt” och det kan vara en grundläggande aspekt men egentligen handlar det inte om att ha rätt utan det handlar om att se till att erbjuda kunden/användaren en upplevelse som gör att de avslutar sitt köp med en upplevelse som var över förväntan. Både i början av upplevelsen, under tiden de vistades i din butik eller på din sida, när de behövde fråga något, när de behövde smakråd, när de var osäkra på vem butiken var och mycket mer. Kan vi tillfredsställa kunden under hela köpprocessen och inte bara i köpet, då får vi både en lojal ambassadör = bästa marknadsföraren och en återkommande kund. Dessutom är det tillfredställande i sig att uppnå kundens beundran och njutning.

Att optimera UX är viljan att hjälpa användarna/kunderna att känna glädje eller tillfredställelse när de interagerar med din plattform, verktyg, produkt, butik eller tjänst. Kärnan i UX är att förstärka viljan hos användaren att använda tjänsten eller köpa den specifika produkten och ta bort saker som stör kunden/användaren när de vill interagera.

En duktig UX-ledare behöver ha självdistans, självkännedom, empati, ödmjukhet och inse att hans/hennes roll är att gräva djupt i användarnas önskemål, utmaningar och problem, leta efter mönster och koppla ihop dessa insikter med samma typ av insikter om själva företaget som jobbar med användarna.

Allt detta innebär att vi löpande måste identifiera alla de beröringspunkter där kunder/användare upplever någon form av hinder med produkten/tjänsten (online eller offline) och arbeta hårt för att fastställa dessa svagheter. Därnäst behöver man naturligtvis åtgärda och förbättra både funktionalitet och det visuella, så kunden/användaren får en positiv upplevelse i samtliga led.

Detta är ett kontinuerligt arbete som måste göras med fullt fokus. Vi bör utgå ifrån våra analyser när vi utökar och ändrar vårt erbjudande, produkter och tjänster samtidigt som vi behöver fortsätta analysera hur det tas emot, eftersom mönster kan ändra sig snabbt.

I UX processen behöver vi inkludera alla anställda. Teknikutvecklare, receptionister, logistikpersonal, grafik, inköp och inte minst kundtjänst personal har mycket viktiga och relevanta insikter som måste få betydelse i UX arbetet. Det gäller att släppa fram andras insikter, upplevelser och feedback. Att kunna motivera all personal till att känna empati och intresse för människor på den mottagande sidan. Målsättningen bör vara att få samtliga kollegor att förstå vikten av detta och resultaten av deras viktiga input i det dagliga arbetet.

En skicklig UX-ledare är en person som lyssnar och är öppen för att respektera och ta in andras input och roas av att bli överraskad av nya insikter. En av de viktigaste kompetenser i arbetet med UX, är förmågan att identifiera mönster i beteende hos vår målgrupp och även vara öppen för att nya otippade mönster, saker och målgrupper kan visa sig.

För att förstå kunden/användaren måste vi också förstå sammanhanget av deras vardagliga vanor och rutiner. Vi måste inse att ett användargränssnitt bör vara en möjliggörare och inte ett hinder. Vi behöver höja kundens känsla av glädje, behärskning och social tillhörighet och ta bort kunders oro, otålighet och osäkerhet.

En UX-specialist är inte alltid den kreativa som kommer upp med själva lösningen. Men snarare den person som ser till att lösningen fungerar och presenteras för användaren.

Som UX-ansvarig måste man vara en fena på att vara vän med kundservicepersonal eftersom de interagerar med riktiga användare med verkliga problem på daglig basis. Man måste vara vänner med affärsstrateger eftersom de kan berätta vad som gör vissa funktioner ekonomiskt lönsamt.
Man måste också vara vänner med likasinnade på t.ex. Twitter, eftersom de kan ge nya insikter och energi. För att bli mer agila och inkludera medarbetare är det en bra ide att arbeta med
”story mapping” för att visualisera. Känslan av delaktighet och möjlighet för att ge feedback är viktig. Motorn som driver detta är att UX-ledaren är duktig på att dokumentera hur de ändringar man tillsammans genomfört, påverkar användarupplevelsen och därmed har bidragit aktivt till bättre konvertering och ROI. UX-ledarens mål måste vara att få alla medarbetare att tänka in UX i allt de gör oavsett om det är i sälj, content, betaltjänster, kundtjänst, logistik eller marknadsföring.

Att tala med en kund utifrån hur vi klargjort att kunden vill bli bemött eller att packa ett paket utifrån hur vi lärt oss att kunden vill att paketet skall se ut när det tas emot. Det kan också vara hur följesedel, packsedel, orderbekräftelse tillfredsställer och underlättar för kunden.
Äkta UX är mycket mer än att leda kunden snabbt och enkelt till kassan.

Om vi kan få UX att vara en integrerad del av vad alla i en organisation tänker på medan de utför sitt arbete, då når vi stor framgång.

 

Bästa hälsningar,
Charlotte Katz.
Kontakta mig gärna så hjälper jag till med ert UX arbete.
+46707215212
charlotte@webshopkonsulten.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Goda skäl för detaljhandeln att även erbjuda en mobilapp

Skärmavbild 2015-09-07 kl. 13.40.46

Ny forskning visar att minst 50 % av online detaljhandeln i de sju största EU länderna kommer att äga rum på mobila enheter 2018. Det är ytterst viktigt att sätta kunden i fokus och erbjuda all funktionalitet som gör att kundens köpupplevelse skall överträffa förväntningarna. Men om man redan har en ehandelssida som är responsiv varför ska man då investera i en app?

 1. Appar är bättre
  Appar ger en långt bättre User Experience och har betydligt bättre uppkoppling, ger snabbare och mer smidig funktionalitet. Med en app kan butikerna ge sina kunder en lätt och personifierad shoppingupplevelse. Att dessutom kunna ha sin butikslogga på framsidan av kundernas mobila enhet är mycket effektiv branding. Appen möjliggör också för butikerna att skicka push-meddelanden och reklam. Push-meddelanden har en betydligt högre öppningsfrekvens än vanliga epost reklambrev och de når kunder oavsett var de befinner sig. I kombination med geoteknik kan butikerna nå sina kunder vid lämpligaste tidpunkten.
 2. Överträffa försäljningsmålen med en app
  Den moderna detaljhandeln går ut på att kunna erbjuda kunderna en sömlös köpupplevelse som engagerar kunder i hemmet, på språng och i fysisk butik. Kunder spenderar mycket mer pengar när butiker säljer genom olika väl integrerade säljkanaler. Appar är det snabbast växande segmentet inom e-handel. Enligt ”Internet Retailer Mobile 500 report” inbringade ASOS appen en omsättning på SEK 550 miljoner under 2014 (90 % tillväxt). Samma studie visade att detaljhandels appar står för 42 % av intäkterna för de största 500 butikerna/återförsäljarna. Heminredningsbutiken House of Fraser, rapporterar siffror som visar att konsumenter som kombinerat handlar både i mobil, i butik och på nätet spenderar fem gånger så mycket som de som köper från webbplatsen på desktop endast.
 3. Att möta kundernas förväntan
  96% av världens 25 största internetbutiker har en mobilapp. Anledningen är att kunderna förväntar sig att kunna handla på just en app. 46 % av Millenials generationen uppger att mobilen var deras ”första skärm.”
 4. Högre konvertering i appar
  Genomsnittskonverteringen i appar ligger på ca 1,75 % omvandling jämfört med ett genomsnitt på 0,98 % på mobila webbplatser. Enligt ”ABI Research survey of US customers” undersökning av kunder i USA, svarade 40 % av de som hade hämtat en butiks app att de köpte mer och 45 % svarade att appen fick dem att besöka den fysiska butiken oftare. Walmart rapporterar att kunder som använder Walmart appen spenderar 40 % mer än kunder som inte gör det. Butiken Mothercare upptäckte att konverteringen i deras app är mer än dubbelt så stor som på deras mobila webbplats.
 5. Kundlojalitet och förbättrad köpupplevelse
  En app har visat sig vara ett mycket effektivt sätt att hålla kontakten med kunder och få dem att anmäla sig till att ta emot erbjudanden. Push-meddelanden ger butiken möjlighet att få kontakt med sina kunder på ett mycket mer direkt och personligt sätt. Undersökningar visar att PR push-meddelanden i en App har en 50 % bättre öppningsfrekvens än e-postmeddelanden. Push-meddelanden visas direkt på smartphonens display och kunden måste agera på varje meddelande. Butiker rapporterar en genomsnittlig respons runt 35 % på push-meddelanden som skickas. Om push-meddelandet har en kampanj eller ett rea budskap är responsen 85 %. Tillsammans med iBeacon-teknik är det möjligt att t.ex. välkomna kunderna på väg in i den fysiska butiken, att skicka dem användbar information om en viss outfit/produkt och att erbjuda särskilda rabatter till lojala kunder. Kunder som har hämtat appen är också kunder som vill interagera och med stor sannolikhet är positiva till speciella erbjudanden.
  Med ”geolocation” kan butiken lokalisera trogna kunder när dem är nära butiken. Om en kund har en viss vara på sin önskelista möjliggör det för butiken att meddela kunden om varan finns i kundens storlek.
 6. Individuell anpassad shoppingupplevelse
  Appar ger butiker möjlighet att spåra och förstå kundernas beteende. Det finns redan många mobila analysverktyg för att samla in värdefull information om nästan alla aspekter av hur kunderna interagerar med sin app vid varje given tidpunkt. Detta gör det möjligt för butiker att helt personifiera och anpassa sina app-baserade aktiviteter och erbjudanden till kundernas intressen vilket i sin tur leder till mycket precisa och lönsamma affärsbeslut.
 7. Enkel betalning
  Butikerna kan dra nytta av telefonens kamera för att möjliggöra kreditkort och kod scanning. Butiker kommer att kunna erbjuda iPhone Touch ID för att möjliggöra betalnings autentisering via Apple Pay på en större skala i Europa och självutcheckningssystem i butikerna. Även nyare Betalningstjänster så som Swish kommer att ha en mer central roll i processen vilket leder till mera försäljning.

  Göteborg den 7:e September 2015
  Charlotte Katz, konsult inom digitala säljkanaler.
  Kontakt: +46707215212
  charlotte@webshopkonsulten.com

Retail Trends for 2016

Retail Trends for 2016

1. Corporate realignment with a goal to deliver a seamless buying experience.

2. Integration of retail IT systems.

3. Personalization across channels, which is Omni Channel retailing in action and execution.

Next year, we can expect stores to double their strategies to bridge the gap between offline and digital channels. Retail in 2016 will continue to be driven by the preferences of Baby Boomers and even more by Millennials. To reach Millennials retailers need to invest in mobile, as they are the largest group of smartphone owners. The Millennials grew up with anything and everything just a click away making them impatient. Speed and excellent customer service is an essential factor with Millennials who are expected to spend $1.4 trillion by 2020, according to Accenture research.

Social networks will start to serve as shopping platforms. Recently brands have increasingly used social media to market their products, interact with customers, and make merchandising decisions. Soon merchants will add, “selling” to the list of things they can do on social sites. Facebook ́s and Twitter’s “buy” buttons and the ”Like2Buy” platform for Instagram show us that social will turn into selling platforms in 2016. We have already seen big retailers sell via social e.g. Nordstrom and Target on Instagram and Burberry started testing Twitter’s buy button.

A survey by Cone Communications and Echo Research shows that 87 percent of global consumers factor CSR (Corporate Social Responsibility) into their purchase decisions. Merchants are expected to increase ethical initiatives to satisfy this demand. It can be environmental or charities as long as shoppers know that their money is making a difference.

Consumers are now expecting more personalized offers and services. Customized benefits will also be a big part of future loyalty program success. Retailers will start to offer a mixture of personalized loyalty with creative new kinds of ”points-for-purchase” reward programs. We will experience more creative efforts to reward shoppers. The loyalty programs of the future will reward shoppers for their actions and interaction.

Retailers are now improving their sales channels with technology:

POS TECHNOLOGY – cloud-based point of sale systems have proven that they can outperform old-fashioned registers in all aspects and many retailers will make the switch. POS leads to better conversion rates due to e.g. less queuing in the shops.

BEACONS – will make their way into even more stores in the coming year. The technology that provides in-store analytics and marketing solutions for brick-and-mortar retailers has already generated results for several merchants. One of the greatest and most commercial advantages with Beacons is the possibility to control the Visual Merchandising to the spots that are the actual peak selling points in the shops based on facts from analytics.

APPS – more retailers will offer an App to introduce mobile loyalty programs. Shoppers will be able to redeem their rewards using their smartphones through apps from the specific retailer. Apps will also interact with beacons, POS, AR and other ”shopping improving” services.

MOBILE PAYMENT SOLUTIONS – the number of consumers adopting mobile wallets will increase in 2016. We will see much more phone-scanning next year. Retailers will have to implement new solutions like smart terminals supporting multiple payment technologies including NFC, Bluetooth, QR codes, and EMV.

AUGMENTED REALITY – from virtual fitting rooms to interactive window displays, merchants are continuously finding ways to use augmented reality to draw attention and improve shopping experiences. IKEA launched their augmented reality catalogue to enable shoppers to visualize how certain pieces of furniture could look inside their home. Not only that, but the app measures the size of the products against the surrounding room and fixtures to offer a true-to-life size where possible. We will se huge increase in AR centric efforts in 2016.

WEARABLES – about eleven percent of consumers already own wearable gadgets such as smart watches, glasses, and fitness monitors. This will likely make companies experiment with how they can use wearable technology to market or serve customers.

3D PRINTING – will also be used in Retail. Brilliance.com started using 3D mock-ups to help customers try on different rings so they can determine the right size, shape, carat, and diamond arrangement for their hands.

Data will be more accessible and powerful

Retailers will use data to get to know their customers and provide customized shopping experiences. One example is the ability to analyze foot traffic to make better decisions and tailor customer interactions. Retailers also buy information about the spending habits of their top customers, allowing them to send personalized rewards and offers. Big Data can now reveal precisely when specific customer groups will shop and exactly what they want. Retailers can then make targeted adjustments to staffing, product placement, marketing displays and prices. Detailed analysis of individual SKU performance metrics can also allow retailers to adjust merchandise assortments and promotions, improving inventory throughput to avoid costly markdowns.

More retailers will take control of their entire value chain. From creation all the way to consumption. We have seen Apple and Ralph Lauren doing this. Despite having higher prices, they manage to achieve customer loyalty and profitability due to their efforts to have value chain control. Since speed and convenience is more important than ever, retailers will come up with improved ways to quickly get products to their customers. We will see more ”same-day delivery” and ”click-and-collect” and other non-traditional strategies like e.g. drone deliveries.

In 2016 many ecommerce merchants will expand into the offline realm. The majority of overall retail sales are still offline and this way ecommerce companies can gain significant market share. The need to provide seamless online to in-store experiences continues to grow, requiring both a digital and physical presence. This means that brick-and-mortar retailers must step up their game. To do this, merchants will further enrich the in-store experience by offering digital services aswel.

Localization will be more important than ever. Retailers that customize their stores and merchandise according to the demand of their local communities or the country they act in, will gain market share in the future. Zalando has gained and increased hugely by adjusting their individual online stores to the patterns of the country the act in.

Omni channel retailing is already paying off for a lot of companies. According to MediaPost, Macy ́s has found that click-and-collect increases spending. Macy’s just launched its mobile and online-to-offline services and they state that this way the customers have already made their decision when reaching the store, they know where to go and when they get there they almost always buy something additional, spending about 125% of the intended order. In addition to click-and-collect, all Macy’s locations can now ship directly to someone’s home and customers can manage their points and offers via mobile.

2016 is also expected to bring a lot more Fast Fashion from big clothing retailers. Analytics from various digital channels can help guide a faster and more precise supply chain from product ideation through delivery. It’s now all about, bringing it in, sell it out.

The cost of not being Omni Channel today, according to recent research in the RIS/EKN Customer Engagement Tech Trends Study, is 10% in lost revenue.

By Charlotte Katz, Gothenburg September 2015

Selfies skapar merförsäljning i detaljhandeln

acer-selfie-1-1

http://www.engadget.com/gallery/acers-selfie-hat/

Allt fler experter inom sociala medier och detalj handeln, ser nu att selfievågen påverkar modet men även våra shoppingvanor. En av de största anledningar verkar vara att de som tar selfies vill ha nya outfits i varje ny selfie. Den största gruppen av selfie ”användare” är främst kvinnor födda mellan 1980 och 2000 de kallas även millennialsgenerationen. Detta beteende medför ett helt nytt mönster i konsumtionen, främst inom kläder och mode. I takt med att målgruppen tar fler och fler selfies för att dokumentera sitt liv ökar också viljan att synas i flera outfits. Det är numera vanligt att man klär upp sig för att synas i sociala medier. Selfies vågen får härmed unga kvinnor att köpa nya modekläder oftare. Data från Euromonitor tyder på att trenden kraftigt påverkar konsumenternas shoppingbeteenden.

I Gulf News uttalar sig konsumenten Clodagh Pickavance som konstaterar att hennes beteende har påverkats. ”Jag har bestämt mig för att köpa kjolar och toppar i stället för klänningar, det gör det lättare för mig att mixa och matcha nya looks. Jag vill inte synas i samma kläder flera gånger på instagram” säger hon. Detaljhandeln behöver bli ännu snabbare för att kunna haka på trender omgående medan de skapas. Detta medför att de som kallas ”Fast Retailers” kommer gynnas av denna utveckling, den som har förmågan att snabbast få fram nya produkter på marknaden med rätt prispunkt och karaktär för att stämma med det som lätt kan användas i en selfie, kan också dra mest nytta av selfievågen.

På London Fashion Week, har modeföretaget Topshop slagit ihop sig med Twitter för att få de senaste trenderna från catwalken. Detta matchades sedan med Topshops produkter, som var omedelbart tillgängliga att köpa online och i butik. Topshop såg en 18 procent ökning i försäljningen jämfört med föregående vecka.

”Alla gränser suddas ut”, säger John Smith, COO för Burberry. ”Ehandelssajter kommer att ha sociala plattformar, och sociala nätverk kommer att införa handel.” Burberry visade vägen med eget socialt nätverk ”Art of the Trench”, som ger konsumenterna möjlighet att skicka bilder på sig själva i Burberry produkter som köpare sedan kan klicka på för att handla. Burberry var också ett av de första företagen som började sälja via Twitter något som visade sig vara väldigt framgångsrikt. Net-a-Porter skapade nyligen ”Net Set”,
ett socialt mode nätverk, där allt kan köpas direkt ifrån appen.

Debra Aho-Williamson från eMarketer, säger att en av fem minuter som spenderas på en smartphone läggs på Facebook, i USA. Det är alltså här och på andra stora sociala nätverk vi skall möjliggöra för kunderna att kunna handla.

Stora och roliga utmaningar för de som har drivet och inser hur mycket detaljhandeln har att vinna på att digitalisera sig in i nya kanaler på annorlunda och kundanpassade sätt, idag snarare än imorgon.

Kontakta mig så hjälper jag gärna till med att förverkliga detta.

Charlotte Katz. +46707215212
charlotte@webshopkonsulten.com

När vi digitaliserar våra säljkanaler

Skärmavbild 2015-08-17 kl. 15.42.58

Att bygga webshop endast med hjälp av digital/teknisk kompetens är som att bygga fysisk butik endast med hjälp av en arkitekt/snickare. Marknadsföring och säljfokus är fortfarande det som bär och utvecklar butikerna både analogt och digitalt….

 

Nätbutiken som säljer mode med hjälp av vädret

Den radikala e-handeln Everlane har ett smart trick för att vinna kunderna i mobilen.

5880

Nätbutiken Everlanes ledord är radikal transparens. Modehandeln visar exakt var produkterna kommer ifrån och besöker fabrikerna för att se till att allt går rätt till. De visar även kostnadsstrukturen för produkterna och kunden vet alltså exakt vad det kostar att tillverka varan och vilken marginal som läggs på.

Everlane är därmed en intressant e-handel på många vis och nyligen lanserade företaget en mobil app, något som efterfrågats av kunderna. Även i deras app finns det en intressant twist som dock inte har något med transparens mot kunderna att göra.

Väderprognos med köptips

Den mobila applikationen som släpptes får några dagar sedan, för Apples enheter, fungerar nämligen även som väderapp.

Väderappar är mycket populära och Everlane hoppas förstås att kunderna därigenom ska öppna deras app oftare. Tillsammans med en 5-dagars väderleksrapport får man även förslag på plagg att ta på sig för dagen. Klädesplagg du förstås också kan köpa.

everlane_app

Företaget säger även att alla exklusiva produktsläpp endast kommer att ske i appen framöver. Everlane som alltså inte ens haft en mobilapp innan försöker nu verkligen få kunderna att titta in i butiken via mobilen.

Med tanke på den mobila handelns enorma tillväxt är det förmodligen ingen dum idé. Att utnyttja folks besatthet med vädret är förstås även det ett potentiellt genidrag, skriver Julius Gunnilstam, chefredaktör på ehandel.se

ShopStyle brings e-commerce to Snapchat, with an assist from influencers.

snapchat

ShopStyle brings e-commerce to Snapchat, with an assist from influencers. Read this interesting article about the future for retail development with Snapchat, by Hilary Milnes retail reporter for digiday.com

Click-to-buy buttons are popping up on Twitter, Facebook, Pinterest and Instagram feeds; now, Snapchat has signaled how it will be looking to tie in e-commerce. But just like explaining to your Gen X managers how the photo-disappearing app works, there’s going to be a learning curve.

ShopStyle, the shopping search engine and sales aggregator, is diving into Snapchat, and it’s leveraging the power of influencers to drive traffic off the app and onto the ShopStyle site. Five style bloggers have teamed up with ShopStyle and online retailer FarFetch to promote what they’re wearing in their Snapchat stories. When viewers watch the blogger’s story, they’ll be directed to shop with a link to a designated “shop Snapchat” store on ShopStyle.

With a more personal and human touch than a brand account, bloggers are quickly migrating their followers to Snapchat from more traditional platforms like Instagram. For brands, which — try as they might — are far less human, bloggers’ accounts are a smart place to promote product on Snapchat.

“Influencers that have tremendous Instagram followings are gravitating toward Snapchat because it’s more casual,” said Melissa Davis, ShopStyle’s vp. “They can have more fun with Snapchat and engage with their audience.”

Screen-Shot-2015-06-23-at-10.30.05-AM

The brand-influencer relationship on social platforms is not a new phenomenon.Instagram and Vine stars have been proving their power to brands for years; now, Snapchat is ripe for harvesting that same relationship. As these bloggers point attention to their Snapchat accounts, they carry over their hefty follower counts. (The number of followers each blogger has on Snapchat isn’t public.)

Even though Snapchat’s low quality photos and shaky videos alleviate the pressure of the perfect Instagram shot, bloggers’ audiences have questions regarding the subject matter. Style bloggers on the platform found that their audiences still wanted to know where they could find the items spotted in the on-the-go footage, according to Davis. ShopStyle stepped in to figure out a way to shop the snaps.

The aggregator (which is owned by media company PopSugar) teamed up with bloggers Jacey Duprie (@damselindior on Snapchat), Natalie Suarez (@natalieoffduty), Geri Hirsch (@gerihirsch), Courtney Trop (@always_judging) and Christine Andrew (@hellofashblog). Each Snapchat story that’s part of the campaign will feature a caption including the link to ShopStyle’s Snapchat store landing page, where every item featured in the story can be found and subsequently shopped on FarFetch.

Our favorite style bloggers are now on Snapchat! Like what you see? Shop their looks here: http://bit.ly/1Ib9ZK6

Posted by ShopStyle on Monday, June 22, 2015

Interested viewers will have to exit Snapchat to visit the shop, since there are no live links on the app, which makes the experience a bit clunky. It’s nowhere near as seamless as the barrage of buy buttons on other platforms, but for now, it’s the best way to get viewers from snap to shop. It helps that the link —snap.shopstyle.com — is simple.

ShopStyle’s influencer-driven campaign comes as many brands are taking on Snapchat. The app is more personal than Twitter or Facebook, with no live links, making it more difficult for brands to create relevant content that sits well with Snapchat users. But they’re still not shying away: Taco Bell, Nordstrom and General Electric actively create Snapchat stories; Urban Decay recently joined and used the app to announce the release of its upcoming Naked Smokey palette.

For bloggers, though, fitting the app into their social regime comes easy.

“I’ve been getting such a positive response from my readers [on Snapchat],” said Jacey Duprie, the blogger behind Damsel in Dior. “Right now, it’s my favorite social media platform because it’s very raw and organic. You don’t have the option to edit photos or curate a careful or witty quote.”

Duprie said that her audience was constantly reaching out to her on Twitter and Instagram to ask about what she was wearing on Snapchat, which drew her to ShopStyle’s campaign.

Davis said that through promoting on platforms like Twitter and Facebook, they hope to draw followers to ShopStyle’s Snapchat account as well, but it’s the influencers that draw the most interest.

“Snapchat has such a large, engaged young audience and a lot of the came from working colloquially with influencers on a platform they were excited about,” said Davis. “But this is one of the first ways bloggers can actually monetize the platform.”

Snapchat CEO Evan Spiegel made a personal pitch to advertisers Monday to get video ads on the app, meaning monetization is coming. Whether or not that could eventually mean a one-click-to-buy option within snap stories is up in the air.

 

”LKÖ” tre kriterier – Skillnaden som gör skillnaden!

ar132227502478137

Tanya Redic

Idag hade jag möte med en nära vän som är en duktig och framgångsrik företagsledare inom modebranchen.

Jag behövde ett bollplank, en coach, vägledning för att precisera exakt hur jag kan bli bättre på att förklara vad jag kan tillföra för skillnad i ett företag.

Med väldigt konstruktiv feedback kom vi fram till att där jag kan ändra på saker och ting handlar det om säljprocesser.

En gammal leverantör till mig sa en gång att sälj är det viktigaste yrket för att det skapar så många jobb för de som designar, producerar, marknadsför och säljer…

Vad är det då mer specifikt jag kan göra för skillnad? Frågade jag mig själv efter mötet.

Jag älskar att tänka merförsäljning och optimering av säljprocesser, men det i sig själv är vi många som tycker om. Hos mig känner jag dock att det sitter i mitt dna, oavsett vad jag håller på med så tänker jag på merförsäljning.

Sitter jag på en restaurang så funderar jag på hur personalen kunde ha ökat notan på just vårt bord, vad dem kunnat erbjuda utöver, hur dem kunde sålt mera. Går jag in i en butik, sitter på ett flygplan, beställer varor på nätet eller gör en reklamation av något så tänker jag likadant. Kan inte låta bli.

Min slutsats för idag blev ”keep it very simple”: om man vill förbättra sina säljprocesser så handlar det om främst tre saker LKÖ:

Lätt (innefattar lätt att hitta, lätt att navigera, lättillgängligt, okomplicerat, lättförståeligt och snabbt)

Kul (innefattar, visuellt attraktivt, intressant, behagligt och spännande)

Överträffa förväntningarna, (innefattar allt som gör att jag som kund avslutar mitt köp med känslan av att detta gav mig mer än jag hade förväntad mig)

Dessa tre kan egentligen användas i all kundkontakt i säljande syfte.

Den viktigaste fråga man skall kunna besvara från sina kunder är:

Varför skall man handla just hos oss? Om vi kan implementera LKÖ principen så har vi också samtidigt svaret på den frågan. Vi har skillnaden som gör skillnaden i säljprocessen.

Så tänker jag, kontakta mig för hjälp med säljoptimering +46707215212

läs mer på www.webshopkonsulten.com

Charlotte Katz

 

 

 

 

 

 

Skillnaden som gör skillnaden? Are You a Doer or a Talker?

images (10)

Varje morgon går jag en timme. Jag går för att röra mig men även för att få klarhet i tankarna man kan kalla det en sorts terapi. Jag bor i hjärtat av Göteborg och passerar under promenaden ett flertal småföretag – från caféer till inredningsbutiker. Det som kännetecknar verksamheterna är att de alla ser sovande ut. Ingen av dem utstrålar sälj, aktivitet, proaktivitet eller innovation.

Det slår mig att det är intressant att analysera skillnaden mellan de som lyckas – och de som bara finns. Man kan jämföra detta fenomen med vad som händer i stora verksamheter när de växer och det skapas ett antal olika avdelningar men ingen riktigt följer målen till dörren. I början fanns en entreprenör eller drivkraft men den drivkraften drunknade förmodligen i dagliga administrativa uppgifter som lätt får oss att känna att vi helt enkelt inte har tid att vidareutveckla. Samma gäller alla avdelningar i ett större företag där implementation av uppsatta mål ofta drunknar i administration.

Kreativiteten finns kanske på olika nivåer men den finns ju, så varför når vi inte våra mål?

När jag hade egen e-handel så hade vi personal möten en gång i veckan. Jag la märke till att jag hade en oerhört lojal arbetsstyrka, de jobbade som bara den, men de hade inga mål för dagen. De hade sina arbetsbeskrivningar och sedan var det ”denna vecka måste jag hinna” och så kom fredag då man inte hann men beslutade att nästa vecka minsann.

Jag införde en regel ”varje dag skall varje person sätta upp minst 2 kommersiella mål” som de absolut måste uppnå den dagen utöver de vanliga arbetsuppgifterna. Ett kommersiellt mål kännetecknades av att det skulle vara en aktivitet som leder till sälj eller bättre vinst – målet med hela verksamheten.

Det kunde vara att prioritera vilka mejl som skulle svaras först på dagen, att kontakta de kunder man skickat priser/offerter till och slutföra, att kontrollera om vi hade lyckats sänka våra fraktkostnader så vi nu kunde skriva på vår sida att vi har fri frakt så vi fick in fler ordrar, det kunde vara att var och en såg till att skapa mer försäljning i sin kundkontakt, den gemensamma nämnaren skulle vara att det var en extra insats som inte förväntades i det vanliga arbetsflödet just den dagen.

Detta kan låta hur enkelt som helst. Men faktum är att detta gjorde en enorm skillnad. Plötsligt var personalen tvungen att sortera och prioritera, vilket också fick dem att se vad som gav bäst ”return on investment”. De hade roligare på jobbet vilket resulterade i att det blev kul att sätta och nå sina dagliga mål.

Tänk tanken att alla verksamheter små som stora skulle införa en regel som heter ”den kommersiella dagsregel” Varje morgon när du kommer till jobbet skall du sätta upp 2 – 3 kommersiella mål som du skriver ner och sedan kan dokumentera att du också uppnått. Det får inte ta mer än 5 – 10 minuter att formulera, men det måste vara en aktivitet som du inte automatisk inkluderar i ditt arbete.

Man skulle snabbt upptäcka att alla sorters verksamheter och företag skulle gynna sin lönsamhet och även trivsel hos personalen. Forskning visar att den som kan påverka sitt eget liv och arbetssituation mår bättre och därmed presterar bättre. Det skulle även tvinga chefer till att hjälpa den anställda reflektera över sin egen utveckling och hålla fokus på vad målet med arbetet är.

Om man ser tillbaka på de tillfällen när man själv har lyckats med saker i livet så är det just när man förvandlar sina tankar till konkret handling och implementerar det. Därefter följer man upp det och utvecklar projektet eller idéen för därefter att igen spinna vidare och implementera spinn off effekten.

Man kan sammanfatta det såhär:

Sortering, fokus, implementering och uppföljning.

Man kan ha oerhört många bra mål i en verksamhet men endast de som ser till att följa upp sina beslut är de som lyckas.

Det finns många måsten varje dag, men oftast är det måsten som andra har bestämt. Du missar inte protokollet du har deadline på, inköpsordern som måste in varje tisdag, deadline på annonsen, betalning av fakturor, tandläkaren, föräldramötet, läxhjälpen, bokning av din affärsresa, texten till föreläsningen du skulle hålla.

Men implementerar du dina egna nya kreativa idéer och beslut som kommer utveckla dig själv, din verksamhet och eller det företaget du jobbar för?

Se till att skapa ett eller flera måsten som du själv har bestämt varje dag!!

Vi känner alla till begreppet ”talkers” och ”doers” – vem mår bäst och kommer längst?

För stora företag, för små företag, för personligt välmående, för bättre livsstil….

Det är detta som gör skillnaden. Man kan vara hur intelligent som helst, hur smart som helst, ha så mycket bra idéer – men affärer blir endast framgångsrika genom implementation och uppföljning och ny uppföljning och analys och ny implementation och ny uppföljning……….

Just do it……………..

Charlotte Katz.
‘sales amplifier’ My motto is: ‘Lets think outside the box and optimize every single channel with an aim to be 100% customer- oriented, seamless and always deliver above expectations.